Selecteer een pagina

Mail ons

info@adviesenontwerpregie.nl

}

Bel ons

06 2293 4992

Advies & Ontwerpregie

Advies & Ontwerpregie richt zich voornamelijk op het voeren van regie, aansturen en begeleiden van ontwerpprocessen in de utiliteitsbouw en infrastructuur. Advies & Ontwerpregie treedt hierbij op als ontwerpregisseur met als doel een efficiënter ontwerpproces en economisch (constructief) ontwerp.

Binnen het bouwproces richt Ad, als ontwerpregisseur, zich met name op de vele raakvlakken tussen de disciplines om( samen) te komen tot een integraal ontwerp.

De combinatie van praktisch inzicht en theoretische kennis leidt tot creatieve en praktische oplossingen.

Naast het voeren van regie over het ontwerpproces kan Advies & Ontwerpregie van dienst zijn bij andere werkzaamheden zoals:

  • Ontwerpreviews en second opinion;
  • Bouwbegeleiding;
  • Constructieve beoordelingen;
  • Haalbaarheidsstudies;
  • Prijsvragen;
  • Constructieve berekeningen.

 

Design en Construct

D&C heeft grote invloed op het bouwproces D&C biedt zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers kansen maar ook risico’s.

Met name de grote opdrachtgevers in de infrastructuur (RWS en Prorail) hebben D&C doorgevoerd met als doel de projecten beter beheersbaar te krijgen. De grote aannemers en ingenieursbureaus zijn met deze ontwikkeling meegegaan en hebben een grote kennis ontwikkeld op het gebied van D&C. Door zijn ruime ervaring op D&C werken kan Advies & Ontwerpregie de bedrijven en bureaus helpen bij het doorvoeren van D&C binnen hun organisatie.

Bij beheersing van projecten draait het om Tijd, Geld en Kwaliteit. De opdrachtgevers kunnen met D&C de componenten Tijd en Geld goed beheersbaar krijgen, deze zijn duidelijk te omschrijven en er zijn prikkels op te nemen in de vraagspecificatie. De kwaliteit blijft voor de opdrachtgever een zorg zowel of project- als detailniveau. In de vraagspecificatie dient niet alleen het object functioneel beschreven worden maar ook aspecten als levensduur, onderhoud, veiligheid, aanpasbaarheid, energieprestatie etc. De grootste valkuil voor een opdrachtgever is dan ook: Men krijgt wat men vraagt en dit is niet altijd wat men wil. Reparatie tijdens bouwproces of achteraf is erg kostbaar.

Voor de opdrachtnemers biedt D&C de mogelijkheid om zich te onderscheiden op meer dan de prijs alleen. Binnen D&C krijgt de opdrachtnemer veel grotere oplossingsvrijheid zodat er geconcurreerd kan worden op meer dan prijs alleen. Door de vraag van de klant goed te analyseren kunnen creatieve oplossingen en faseringen bedacht worden waarmee slimmer gebouwd kan worden.

De ontwerpvrijheid gaat gepaard met een groter risico. De opdrachtnemer is immers niet alleen verantwoordelijk voor het op tijd en correct uitvoeren van de werkzaamheden, ook het ontwerp is het risico van de opdrachtnemer geworden.

Advies & Ontwerpregie kan zowel de opdrachtgevers als opdrachtnemers ondersteunen bij het managen van het ontwerpproces.

 

Systems Engineering

Om het proces bij Design en Construct opdrachten transparant en controleerbaar te maken is het Systems Engineering of kortweg SE, ingevoerd.

Met SE wordt de opdrachtnemer verplicht het ontwerp- en bouwproces inzichtelijk en controleerbaar te maken. Voor het ontwerpproces richt SE voornamelijk op het aantonen of het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen uit de vraagspecificatie. Dit vraagt om een gestructureerde aanpak waarbij in vroeg stadium de klantvraag vertaald dient te worden naar een samenhangend eisenpakket (afgeleide eisen) welke gekoppeld worden aan ontwerpdocumenten. Op basis van de uitvoeringsplanning en belangrijkheid van eisen wordt een ontwerpplanning samengesteld waardoor het ontwerpproces beheerst wordt.

Door de kennis van zowel uitvoering en engineering is Advies & Ontwerpregie in staat om het ontwerpproces in te richten en aan te sturen conform Systems Engineering.

Neem contact met ons op

Bel ons

06 2293 4992

E-mail ons

info@adviesenontwerpregie.nl

Bezoek ons

Hagenweg 3C
4131 LX Vianen